Link til tlmelding kommer nederst på siden fra mandag den 17. januar 2022 kl. 09:00 til mandag den 1. februar 2022 14:00

Vi beder dig venligst læse nedenstående INDEN tilmelding


Falcks Personaleforening byder velkommen til Årsfest 2022. Festen afholdes lørdag den 7. maj 2022 kl. 18.00 for medlemmer og deres ledsagere i Spektrum i DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.
Indkvartering sker på diverse hoteller i området. Efter sædvanlig praksis vil der, for de overnattende gæster, være bustransport til og fra hallen.  
 
VORES ALLE SAMMENS FEST
Det er vores opfattelse, at vi skaber den bedste fest ved at efterkomme vores medlemmers ønsker. Så alle medlemmer, såfremt det er muligt, kommer til at sidde sammen med dem, de ønsker. Samt at de overnattende gæster kommer til at bo sammen eller i nærheden af dem, de ønsker. Derfor beder vi jer gennemlæse nedenstående inden I tilmelder jer årsfesten.

Indkvartering
Hvis man deltager alene i festen og ønsker at overnatte på værelse med en kollega bedes dette noteres i bemærkningsfeltet.
 
Vær opmærksom på, at det kun er medlemmers navne man skal notere – ikke ledsagernes.  
 
Bordplan
Man vil ALTID blive placeret sammen med sin ledsager, hvis man tilmelder to deltagere til årsfesten. Derudover vil man som udgangspunkt blive placeret sammen med den station/afdeling, hvor man er ansat. Hvis man har ønske om at sidde sammen med en anden station eller hele stationer har et ønske om at sidde i nærheden af hinanden, kan man notere dette i bemærkningsfeltet.
 
Ansættelse
Hvis man er ansat i flere stillinger er det vigtigt, at man i bemærkningsfeltet noterer, hvilken station/afdeling, man gerne vil sidde sammen med. Vi har kun én af stationerne registreret i vores system, og har derfor ikke mulighed for at se, hvis I har flere ansættelser. Derfor vil I blive placeret ved det stationsnummer, vi har i systemet, hvis I ikke angiver andet.
 
Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at vi naturligvis, som tidligere nævnt, vil bestræbe os på at efterkomme ovenfor nævnte ønsker, men bemærk venligst, at der ikke kan stilles betingelser herom.

Bekræftelse på tilmelding
Når man har tilmelder sig på hjemmesiden skal man bekræfte, at man har læst, at tilmeldingen først er gældende, når man har en mailbekræftelse fra Falcks Personaleforening. Hvis man ikke modtager denne bekræftelse skal man straks tage fat i sekretariatet. Hvis man ikke gør dette inden 1. februar 2022 – og man ikke har en mailbekræftelse på tilmeldingen – ER MAN IKKE TILMELDT!

De deltagere, der vælger arrangementet med fest og overnatning vil modtage en mail senest 1. april 2022 med besked om, hvor de skal overnatte.
 
Betaling
Betaling til de forskellige arrangementer sker for de ansatte via løntræk i april lønnen.  
Veteraner får tilsendt girokort.
 
Samkørsel
Stationer/afdelinger opfordres til at arrangere samkørsel ved evt. at leje en bus. Hvis to eller flere stationer går sammen om transport, kan der søges om tilskud, til medlemmer af Falcks Personaleforening. Såfremt der skal ydes tilskud, skal der være min. 12 medlemmer med i bussen. Den, der står for samkørslen skal udfylde en S-ansøgning på www.falckpf.dk. Deltagerlisten oploades sammen med ansøgningen eller sendes til fp@falckpf.dk mærket med ”S-ansøgning til Årsfest”, samt kontaktpersonens telefonnummer i emnefeltet. Originale regninger/bilag på transporten indsendes straks efter arrangementet. På en S-ansøgning ydes der op til kr. 150,- pr. medlem af Falcks Personaleforening, dog maks. kr. 15.000,-

Ekstra overnatning
Såfremt der ønskes overnatning fra fredag til lørdag kan overnatningsstedet kontaktes for booking og afregning. Her skal oplyses reference ”falckpf” ved booking. Dette sker ikke via Falcks Personaleforening.
 
Billeder
For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at der i løbet af dagen og aftenen vil blive taget billeder til festen. Nogle af disse vil blive publiceret i medlemsbladet Falcken, på vores hjemmeside og på facebook.
 
Afbud til årsfesten
I tilfælde af afmelding opkræves et gebyr på kr. 100,- pr. person. Ved afmelding efter 15. april 2022 refunderes deltagergebyret ikke.


Beskrivelse af diverse arrangementer

Arrangement 1: Fest MED overnatning
Ankomst lørdag
Aftenfest med festmenu øl/vin/vand ad libitum hele aftenen
Morgenmad søndag
Linned og håndklæder er inklusiv.
Vi har få enkeltværelser - Medlemmer, der specifikt ønsker et enkeltværelse skal skrive dette i bemærkningsfeltet og vil blive opkrævet kr. 300,- ekstra for dette.
Pris pr. person kr. 600,-
 
Arrangement 2: Fest UDEN overnatning
Aftenfest med festmenu øl/vin/vand ad libitum hele aftenen
NB. ingen overnatning til dette arrangement.
Pris pr. person kr. 400,-
 
Arrangement 3: Generalforsamling
Falcks Personaleforenings generalforsamling lørdag kl. 13.00
Pris pr. person GRATIS

Tilmelding til Årsfest for ansatte

Tilmelding til Årsfest for veteraner 
 
Copyright. 2016.

FALCKS PERSONALEFORENING · Odensevej 48 · 5700 Svendborg · Telefon 66 19 20 45 · fp@falckpf.dk