gå til sider, ret siden og vælg Add on der tilknyttes til siden
REGLER FOR ANSØGNING AF VELFÆRDSMIDLER
 
S-ANSØGNING bruges når flere stationer/enheder går sammen om et arrangement og beløbet ydes uden om kvoteordningen.
 
Der kan søges om tilskud til rammerne omkring et arrangement, ALTSÅ IKKE TIL MAD OG DRIKKE.
 
Der kan bevilges op til kr. 200,- pr. deltager, der er medlem af Falcks Personaleforening, dog max. kr. 15.000,-.
 
Ansøgningsskema udfyldes elektronisk og sendes af den person der står for arrangementet. Husk at medsende deltagerliste med lønnumre til fp@falckpf.dk
 
AKTIV-ANSØGNING bruges når én station vil ansøge om tilskud fra stationens kvote, der pt. er kr. 200,- pr. ansat, der er medlem af Falcks Personaleforening.

Der kan bevilges op til kr. 200,- pr. deltager, der er medlem af Falcks Personaleforening. Husk at skrive deltagerantal på ansøgningen.
 
Der kan søges om tilskud til arrangementer dog ikke idrætsarrangementer. Der gives dog max. stationens kvote, hvis udgifterne er højere end denne.
Der ydes ikke tilskud til diverse forbrugsgoder såsom motionsudstyr, elektriske apparater, computere, tv, harddiskoptagere m.m.
 
Til arrangementer kan der søges om tilskud til mad, hvis der kan fremsendes originalregninger på X antal kuverter/personer, dog max. stationens kvote. Der gives ikke til drikkevarer.
 
Falcks Personaleforenings Kontor (Velfærdsudvalget), skal have 3 velfærdsnavne tilmeldt, så der altid er en der kan åbne evt. breve.
 
Velfærdsmidler udbetales ultimo hver måned.
 
Udgifter til velfærd kan kun tilskrives, i det år arrangementer eller køb er foretaget jævnfør bilag.
 
PS.: Der kan kun bevilges velfærdsmidler én gang til samme arrangement, dvs. søges der til et arrangement på en S-ansøgning, kan man ikke tillige søge på en aktiv-ansøgning eller omvendt. 
Copyright. 2016.

FALCKS PERSONALEFORENING · Sivlandvænget 2 · 5260 Odense S · Telefon 66 19 20 45 · fp@falckpf.dk