Velfærdstjenesten
 
VELFÆRDSTJENESTEN blev etableret i 1986, efter et oplæg fra en Velfærdskonference som blev holdt i Troense i 1984.
Velfærdsmidlerne blev dengang fremskaffet ved et årligt tilskud fra Falcks Redningskorps A/S samt ved afkastet fra en båndlagt Velfærdskapital af Falcks Redningskorps Personaleforening.
Velfærdsudvalgets opgave er i samarbejde med fraktionerne som rådgivere (kommitterede) at prioritere og fordele de til rådighed værende velfærdsmidler, samt fastlægge efter hvilke retningslinier midlerne stilles til rådighed for de enkelte fraktioner og medarbejdergrupper ud fra vedtagne fordelingsnøgler til aktiv og passiv fordeling.

Bemærk! Sidste ansøgningsfrist er fredag den 13.12.2024

Klik herunder for ansøgningsskemaer og regler: 


Velfærdsansøgninger:

Aktiv-ansøgningsskema for udbetaling af velfærdsmidler

Speciel-ansøgningsskema for udbetaling af velfærdsmidler

Regler for ansøgning af velfærdsmidler

Fra 6. oktober 2016 ydes der ikke tilskud til motionsudstyr og idrætsarrangementer
Copyright. 2016.
FALCKS PERSONALEFORENING · Sivlandvænget 2 · 5260 Odense S · Telefon 66 19 20 45 · fp@falckpf.dk