Forenede Gruppeliv

BEMÆRK, at du også kan være dækket ved kritisk sygdom og død via dit forsikringsselskab, dit pensionsselskab eller din bank.


Forsikringsoversigt for Falcks Personaleforening
Gruppelivsaftalen omfatter bortset fra deltidsbrandmænd, samtlige medarbejdere i Falck Danmark A/S og datterselskaber, der indtræder i Falcks Personaleforening, medmindre der er indgået anden aftale med Falck Danmark A/S. Endvidere forsikres alle ansatte i Falcks Personaleforening. I alle tilfælde gælder, at de pågældende ved optagelse i forsikringen er fuldt arbejdsdygtige. 

Se den samlede forsikringsoversigt her


Forsikringssummer pr. 1. januar 2021

Dødsfaldsdækning (den ansatte): Dødsfaldssummen udbetales ved et medlems død i forsikringstiden, før udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 69 år. Forsikringssummen er kr. 385.560,00 

Ægtefælledækning: Ægtefællesummen udbetales, hvis et medlems ægtefælle/samlever* dør i forsikringstiden, før udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 69 år. Forsikringssummen er kr. 242.760,00

Børnedækning: Børnesummen udbetales ved et medlems død i forsikringstiden, før udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 69 år. Summen gælder for hvert af medlemmets efterladte biologiske børn eller adoptivbørn op til 21 år. Ligestillet hermed er en ægtefælles/samlevers* biologiske børn eller adoptivbørn. Forsikringssummen pr. barn er kr. 38.556,00

*Det er en betingelse, at samlever skal leve sammen med medlemmet på fælles bopæl og 1) vente, have eller have haft et barn sammen med medlemmet eller 2) have levet sammen med medlemmet i ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Visse kritiske sygdomme: Summen ved kritisk sygdom udbetales, hvis et medlem får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom i forsikringstiden, før udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 69 år. Forsikringssummen er kr. 100.000,00

Visse kritiske sygdomme for medlemmers børn: Summen ved kritisk sygdom til børn under 21 år udbetales, hvis et medlems biologiske børn eller adoptivbørn, og/eller medlemmets ægtefælles/samlevers biologiske børn eller adoptivbørn, før udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 69 år, får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom eller dør i forsikringstiden. Forsikringssummen er kr. 50.000,00. Forsikringssummen udbetales til medlemmet. 
Vær opmærksom på, at vores aftale er udvidet med dækning ved død, men IKKE omfatter dækning ved diabetes type 1.

Det er en betingelse for dækning af ægtefælles/samlevers biologiske børn eller adoptivbørn, at samleveren/ægtefællen og barnet lever sammen med medlemmet på fælles bopæl på diagnosetidspunktet for barnets kritiske sygdom og har gjort det i mindst 6 månder forud for diagnosetidspunktet.


Arvelov og begunstigelseserklæring
Du kan tjekke, om det er rigtigt for dig, at pengene fra din forsikring udbetales til "nærmeste pårørende". klik her
På Mit Gruppeliv kan du også bestemme hvem der skal have forsikringen udbetalt. klik her

Visse kritiske sygdomme
FGs generelle forsikringsbetingelser for visse kritiske sygdomme - klik her 
Ansøg om udbetaling ved Visse Kritiske Sygdomme via fg.dk - klik her

Visse kritiske sygdomme for børn - vær opmærksom på at denne dækning er en udvidelse af gruppelivsaftalen og først er gældende pr. 1. januar 2013
FGs generelle forsikringsbetingelser for visse kritiske sygdomme for børn - klik her - Vær opmærksom på, at vores aftale er udvidet med dækning ved død, men IKKE omfatter dækning ved diabetes type 1. 
Ansøg om udbetaling ved Visse Kritiske Sygdomme for børn via fg.dk - klik her
Copyright. 2016.

FALCKS PERSONALEFORENING · Odensevej 48 · 5700 Svendborg · Telefon 66 19 20 45 · fp@falckpf.dk