Hvilke forsikringer har jeg?

Gennem Falcks Personaleforening har du en gruppelivsforsikring, hvor både du og din ægtefælle/samlever er dækket i forbindelse med dødfald. Se mere under Forenede Gruppeliv.

Ulykkesforsikring:
Se Falcks Intranet eller kontakt evt. din tillidsmand, da ikke alle medarbejdergrupper er omfattet af denne forsikring.
 
Hkére  Alka Forsikring 70 12 14 16
Pension Pension Danmark (arbejdsmarkedspension)  40 20 48 66
Privatforsikring Lærerstandens Brandforsikring (oplys Falckmedarbejder) eller klik dig ind på LogBuy via "rabataftaler" og tryk derefter på "Egne aftaler" i LogBuy 33 11 77 55
Forenede Gruppeliv Falcks Personaleforening 66 19 20 45

Skadeafdelingen på intranettet
Vejledning til intranet se venligst nedenfor:
 
Log på Falcks intranet Klik her

For informationer vedr. ulykkesforsikring - se Falcks intranet: Klik her

Søg på ulykkesforsikring øverst på siden
 

En redders forsikringer (Del 1)
En redders forsikringer (Del 2)
 

Copyright. 2016.

FALCKS PERSONALEFORENING · Odensevej 48 · 5700 Svendborg · Telefon 66 19 20 45 · fp@falckpf.dk