Hvilke forsikringer har jeg?

Gennem Falcks Personaleforening har du en gruppelivsforsikring, hvor både du og din ægtefælle/samlever er dækket i forbindelse med dødfald. Se mere under Forenede Gruppeliv.

Ulykkesforsikring:
Se Falcks Intranet eller kontakt evt. din tillidsmand, da ikke alle medarbejdergrupper er omfattet af denne forsikring.
 
Hkére  Alka Forsikring 70 12 14 16
Pension Pension Danmark (arbejdsmarkedspension)  40 20 48 66
Privatforsikring Lærerstandens Brandforsikring (oplys Falckmedarbejder) eller klik dig ind på LogBuy via "rabataftaler" og tryk derefter på "Egne aftaler" i LogBuy 33 11 77 55
Forenede Gruppeliv Falcks Personaleforening 66 19 20 45

Vejledning til en redders forsikring klik her

Ulykkesforsikring gældende for deltidsbrandmænd, ansatte organiseret under 3F og Falck Healthcare:


Vejledning til intranet se venligst nedenfor:
Log på Falcks intranet Klik her

Søg derefter på ulykkesforsikring øverst i højre hjørne.
Falcks Personaleforening kan evt. hjælpe på tlf. 66192045

 

Copyright. 2016.
FALCKS PERSONALEFORENING · Sivlandvænget 2 · 5260 Odense S · Telefon 66 19 20 45 · fp@falckpf.dk